Oznámení

Síť ZČU podléhá pravidelné profylaxi, která probíhá obvykle o víkendech (v různém čase). V době profylaxe nemusí být dostupné všechny servery. V tomto případě se pokuste odevzdat úlohy později. Více informací naleznete na support.zcu.cz.

Odevzdání proveďte v pozdější době i v případě zprávy, že validační server je zaneprázdněn.