Často kladené dotazy

 1. S jakými příponami je možné odevzdávat řešení problémů?

  Řešení problémů je možné odevzdávat jako programy napsané v jednom z jazyků:
  C, C++, Java nebo Pascal. Povolené přípony jsou pouze: .c, .cpp, .java, .pas.

 2. Je dovolena tvorba vlastních (uživatelských) balíků v Javě?

  Ne, z bezpečnostních důvodů není používání javovských balíků dovoleno.

 3. Je možné odevzdávat řešení s jinými názvy než mají zadání úloh?

  Ano, je to možné, je však nutno dodržovat syntaktická pravidla zvoleného programovacího jazyka a je bezpodmínečně nutné dodržet odpovídající příponu. V tomto případě však dejte pozor, zda odevzdáváte své řešení na správném místě!

 4. Je možné odevzdávat řešení v různých programovacích jazycích?

  Ano, můžete programovat v kterémkoliv z povolených programovacích jazyků, každá úloha může být naprogramována v jiném jazyku, dokonce každé řešení (i téhož problému) může být odevzdané v jiném programovacím jazyku.

 5. Jak mám načítat vstup a vypisovat výstup?

  Vstup se načítá ze standardního vstupu (klávesnice) a výstup se vypisuje na standardní výstup (obrazovka). Pro usnadnění ladění programu je vhodné použít přesměrování V/V souborů.

 6. Může program vypisovat výstup ještě před načtením celého vstupu?

  Ano, program může vypisovat výstup dříve než dočte celý vstup. Jinými slovy, správnost výstupu programu se kontroluje až po jeho skončení.

 7. Je potřebné kontrolovat správnost vstupu?

  Ne, programy jsou testované jen na vstupech, které vyhovují zadání.

 8. Mohli byste můj program ručně zkontrolovat?

  Ne, programy se vyhodnocují výhradně v elektronickém systému.

 9. Kontroluje se časová náročnost programů?

  Ano, časová náročnost programů se kontroluje. Při vyhodnocování správnosti odevzdaného programu se program spustí na netriviálních testovacích vstupních datech. Pro tato data je v systému určený časový limit (záměrně neveřejný). Jakmile program běží déle, než je stanovený limit, je vyhodnocen s chybovou zprávou "Překročení časového limitu".

Zpět na Základní informace
Zpět na Problémy a řešení