A kde nás najdete?

Katedru informatiky a výpočetní techniky najdete v budově fakulty aplikovaných věd (centrum NTIS/CTPVV) Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Poloha budovy NTIS/CTPVV v areálu ZČU na Borech je vyznačena šipkou na horním obrázku. Hlavní vchod do budovy NTIS/CTPVV je vyznačen šipkou na dolním obrázku.

Poloha budovy NTIS/CTPVV v areálu ZČU

Hlavní vchod do budovy NTIS/CTPVV

Pokud nejste z Plzně, najdete podrobnější informace na této webové stránce KIV.

Na Bory se z centra města dostanete linkou tramvaje č. 4 (Bory jsou její konečnou zastávkou).
Dále můžete pokračovat buď autobusem č. 30 nebo č. 24 nebo č. 36 - směr Borská pole, zastávka Západočeská univerzita (1. zastávka, která není na znamení).
Z konečné tramvaje lze na univerzitu také dojít pěšky za cca 10 minut.
Používáte-li GPS, najdete nás na 49°43'36.978"N, 13°21'6.264"E - orientaci usnadní mapa.

Mapka lokality Bory - směr univezitní areál ZČU.

Mapka k ZČU