PilsProg 2008 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty Gymnázia Cheb, Gymnázia J. K. Tyla Hradec Králové, Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnázia Most, Gymnázia a SOŠ Rokycany, SPŠE a VOŠ Pardubice, VOŠ a SPŠE Plzeň, byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
 • zástupce firmy CCA Group a.s. Ing. Petr Přibyl
 • rektor ZČU doc. Ing. Josef Průša, CSc.
 • ředitel soutěže prof. Ing. Jiří Šafařík, Ph.D.
Proslov

Ceny předané vítězům finále a ostatním finalistům:

 1. místo - 10 000,- Kč - Jiří Maršík
 2. místo - 09 000,- Kč - Jakub Vaník
 3. místo - 08 000,- Kč - Štěpán Osmík
 4. 4. – 9. místo – flash disk 8GB

 5. místo - Jan Šilhavý
 6. místo - Lukáš Lánský
 7. místo - Zdeněk Sobotka
 8. místo - Luboš Kovařík
 9. místo - Adam Chýlek
 10. místo - Martin Přecechtěl

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Na úplný závěr soutěže byla připravena prezentace řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedli studenti informatiky bakalářského studia FAV ZČU.

Celá soutěž byla účastníky hodnocena jako výborně připravená.

fotka
Zahájení soutěže
fotka
... a začínáme.
fotka
Některé úlohy jsou těžší ...
fotka
i knihy mohou pomoci ...
fotka
ke správnému řešení ...
fotka
Javě Herout pomůže.
fotka
Vyřešeno - už jen sledujeme ...
fotka
Před ukončením soutěžení ...
fotka
FAVáci
fotka
1. místo Jiří Maršík
fotka
2. místo Jakub Vaník
fotka
3. místo Štěpán Osmík