PilsProg 2009 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst): Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, Gymnázia Vídeňská 47 v Brně, Gymnázia Jírovcova 8 v Českých Budějovicích, Gymnázia Hodonín, Lepařova gymnázia v Jičíně, Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli, Gymnázia Mikulášké náměstí v Plzni, VOŠ a SPŠE Plzeň, Gymnázia Příbram, Gymnázia a SOŠ Rokycany a Gymnázia Jana Palacha v Turnově byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • Dr. Ing. Jan Rychlík, prorektor pro informatiku ZČU v Plzni
  • prof. Ing. Jiří Šafařík, Ph.D., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Adam Juraszek
  2. místo - 09 000,- Kč - David Macek
  3. místo - 08 000,- Kč - Michal Bilanský

Ceny předané ostatním finalistům:

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Na úplný závěr soutěže byla připravena prezentace řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl doktorand Ing. Martin Hošna.

fotka
Začínáme ...
fotka
... rychle pročíst zadání ...
fotka
... ještě chvilka soustředění ...
fotka
... a už se rodí program.
fotka
Druhá úloha úspěšně odevzdána!
fotka
Rozpolcený.
fotka
Pomůže model hlavolamu s řešením úlohy?
fotka
Někdy počítač nestačí...
fotka
Stihnu ještě jednu?
fotka
S napětím sledujeme ... poslední odevzdávání.
fotka
Soutěž skončila ...
fotka
1. místo Adam Juraszek
fotka
2. místo David Macek
fotka
3. místo Michal Bilanský