PilsProg 2010 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst): Gymnázia Vídeňská 47 v Brně, VOŠ a SOŠ v Březnici, Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, Gymnázia Cheb, Lepařova gymnázia v Jičíně, Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnázia Mikulášké náměstí v Plzni, VOŠ a SPŠE v Plzni, Gymnázia Turnov a Základní školy Jílovská v Praze byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • doc. Ing. Josef Průša, CSc., rektor ZČU v Plzni
  • prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Michal Bilanský
  2. místo - 09 000,- Kč - Juda Kaleta
  3. místo - 08 000,- Kč - Filip Hlásek

Ceny předané všem finalistům:

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Archiv všech 115 fotografií ke stažení

fotka
Nejprve zaregistrovat.
fotka
Ješte pár slov s kolegy ...
fotka
... a už začínáme ...
fotka
... rychle pročíst zadání.
fotka
Která z úloh bude asi nejlehčí?
fotka
Úloha vyřešena, rychle odevzdat a hurá na další ...
fotka
... tady ještě netuší, že bude jedním z vítězů ...
fotka
S organizací soutěže pomohou studenti informatiky.
fotka
I v zasedačce KIV se pracuje.
fotka
Soutěž skončila ... shlédneme prezentaci řešení ...
fotka
... a blahopřejeme vítězům!!!
fotka
1. místo Michal Bilanský
fotka
2. místo Juda Kaleta
fotka
3. místo Filip Hlásek