PilsProg 2011 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst): Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Gymnazium Jihlava, Gymnázia Mikulášké náměstí v Plzni, Gymnázia Arabská v Praze, Gymnázia Voděradská v Praze a Gymnázia Turnov byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc., prorektor pro výzkum a vývoj ZČU v Plzni
  • doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan FAV ZČU v Plzni
  • prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Filip Hlásek
  2. místo - 09 000,- Kč - Martin Zikmund
  3. místo - 08 000,- Kč - Michal Soucha

Ceny předané všem finalistům:

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Archiv fotografií ke stažení

fotka
Nejprve zaregistrovat.
fotka
Vše připraveno ...
fotka
... a už začínáme ...
fotka
... rychle pročíst zadání.
fotka
Která z úloh bude asi nejlehčí?
fotka
Úloha vyřešena, rychle odevzdat a hurá na další ...
fotka
Tady možná ještě netuší, že bude jedním z vítězů ...
fotka
S organizací soutěže pomohou studenti informatiky.
fotka
V zasedačce se budou sledovat průběžné výsledky.
fotka
Vymezený čas se chýlí ke konci ...
fotka
... soutěž skončila, ještě prezentace.
fotka
1. místo Filip Hlásek
fotka
2. místo Martin Zikmund
fotka
3. místo Michal Soucha