PilsProg 2012 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst) Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové, Gymnázia Jihlava, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice, SPŠE a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13, Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, VOŠ a SPŠE Plzeň, Gymnázia Jana Keplera Praha, Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a Gymnázia Turnov byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan FAV ZČU v Plzni
  • prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Štěpán Šimsa
  2. místo - 09 000,- Kč - Ondřej Hübsch
  3. místo - 08 000,- Kč - Martin Zikmund

Ceny předané všem finalistům:

    01. – 13. místo – věcné a upomínkové ceny věnované ZČU v Plzni, FAV a KIV.

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Archiv fotografií ke stažení

fotka
Nejprve zaregistrovat.
fotka
Vše připraveno ...
fotka
... včetně občerstvení ...
fotka
... a už začínáme ...
fotka
... rychle pročíst zadání.
fotka
Která z úloh bude asi nejlehčí?
fotka
... řešení úloh v plném proudu ...
fotka
... hlavně na nic nezapomenout.
fotka
V zasedačce se soutěž průběžně sleduje.
fotka
Soutěž se chýlí ke konci ...
fotka
... soutěž skončila, ještě prezentace.
fotka
1. místo Štěpán Šimsa
fotka
2. místo Ondřej Hübsch
fotka
3. místo Martin Zikmund