PilsProg 2014 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst) Gymnázia, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka, Gymnázia Karviná, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, SPŠ Loket, Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G, Gymnázia, Praha 6, Arabská 14, a Gymnázia Jana Keplera Praha, byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • Doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan FAV ZČU v Plzni
  • Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Jan-Sebastian Fabík
  2. místo - 09 000,- Kč - Martin Raszyk
  3. místo - 08 000,- Kč - Ondřej Hübsch

Ceny předané všem finalistům:

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Archiv fotografií ke stažení

fotka
Nejprve zaregistrovat.
fotka
Vše připraveno ...
fotka
... včetně občerstvení ...
fotka
... a už začínáme ...
fotka
... rychle pročíst zadání.
fotka
Která z úloh bude asi nejlehčí?
fotka
... řešení úloh v plném proudu ...
fotka
... hlavně na nic nezapomenout.
fotka
Úloha odevzdána, hurá na další.
fotka
Soutěž se chýlí ke konci ...
fotka
... soutěž skončila, ještě prezentace.
fotka
1. místo Jan-Sebastian Fabík
fotka
2. místo Martin Raszyk
fotka
3. místo Ondřej Hübsch