PilsProg 2015 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst) Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka (České Budějovice), SPŠ a VOŠ Chomutov, Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, p. o., Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice, Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Církevního gymnázia Plzeň, Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Gymnázia Jana Keplera Praha, Gymnázia Opatov (Praha) a Gymnázia Strakonice, Máchova 174 byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., děkan FAV ZČU v Plzni
  • Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Dalimil Hájek
  2. místo - 09 000,- Kč - Václav Rozhoň
  3. místo - 08 000,- Kč - Jan Soukup

Ceny předané všem finalistům:

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Připraveno bylo rovněž v obou místnostech občerstvení.

Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

Archiv fotografií ke stažení

fotka
Nejprve zaregistrovat.
fotka
Vše připraveno ...
fotka
... včetně občerstvení ...
fotka
... a už začínáme ...
fotka
... rychle pročíst zadání.
fotka
Která z úloh bude asi nejlehčí?
fotka
... řešení úloh v plném proudu ...
fotka
... hlavně na nic nezapomenout.
fotka
Úloha odevzdána, hurá na další.
fotka
Soutěž se chýlí ke konci ...
fotka
... soutěž skončila, ještě prezentace.
fotka
1. místo Dalimil Hájek
fotka
2. místo Václav Rozhoň
fotka
3. místo Jan Soukup