PilsProg 2017 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst) SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Mendelova gymnázia Opava, Gymnázia, Plzeň, Mikuáššské nám. 23, Gymnázia Opatov, Praha, Gymnázia Jana Keplera, Praha a Mensa gymnázia, Praha byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny soutěžícím předali:
  • Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha
  • doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, děkanka FAV ZČU v Plzni
  • Ing. Tomáš Potužák, Ph.D., ředitel soutěže
Proslov

Ceny předané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Filip Bialas
  2. místo - 09 000,- Kč - Václav Volhejn
  3. místo - 08 000,- Kč - Richard Hladík

Ceny předané všem finalistům:

     1. – 14. místo – věcné a upomínkové ceny věnované ZČU v Plzni, FAV a KIV.

Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. V obou místnostech bylo rovněž připraveno občerstvení.

Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Mgr. Martin Maňák, Ph.D.

Archiv fotografií ke stažení

fotka
Nejprve zaregistrovat.
fotka
Vše připraveno...
fotka
...včetně občerstvení...
fotka
...a už začínáme...
fotka
...rychle pročíst zadání.
fotka
Která z úloh bude asi nejlehčí?
fotka
...řešení úloh v plném proudu...
fotka
...hlavně na nic nezapomenout.
fotka
Úloha odevzdána, hurá na další.
fotka
Soutěž se chýlí ke konci ...
fotka
... soutěž skončila, ještě prezentace.
fotka
1. místo Filip Bialas
fotka
2. místo Václav Volhejn
fotka
3. místo Richard Hladík