PilsProg 2020 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst) Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, VOŠ a SPŠ Jičín, Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, VOŠ a SPŠE Plzeň, Gymnázia Jana Keplera, Praha, Smíchovské střední průmyslové školy, Praha, a SPŠE V Úžlabině, Praha byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny zaslané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Jiří Kalvoda
  2. místo - 09 000,- Kč - Adam Blažek
  3. místo - 08 000,- Kč - Ondřej Sladký

Ceny zaslané všem finalistům:

     1. – 14. místo – věcné a upomínkové ceny věnované ZČU v Plzni, FAV a KIV.

Vzhledem k mimořádným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 probíhalo finále podobně jako kvalifikační kolo online.

Po skončení soutěže byla finalistům zaslána prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou připravil pracovník naší katedry Martin Maňák. Peněžní ceny byly zaslány na účty výherců a upomínkové předměty byly finalistům zaslány poštou nebo jinou zásilkovou službou. Finálové kolo bylo oficiálně zakončeno krátkým online setkáním.