PilsProg 2021 - závěr soutěže, vítězové a udělené ceny

Pro finalisty soutěže, kteří jsou studenty (řazeno abecedně dle měst) Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, VOŠ a SPŠ Jičín, Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, VOŠ a SPŠE Plzeň, Gymnázia Roudnice nad Labem a Gymnázia Třinec byly připraveny hodnotné ceny, které věnoval partner soutěže firma CCA Group a.s. a další upomínkové předměty od Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd a pořadatele soutěže Katedry informatiky a výpočetní techniky.

Ceny zaslané vítězům finále:

  1. místo - 10 000,- Kč - Jiří Kalvoda
  2. místo - 09 000,- Kč - Václav Janáček
  3. místo - 08 000,- Kč - Kristýna Petrlíková

Ceny předané všem finalistům:

     1. – 11. místo – věcné a upomínkové ceny věnované ZČU v Plzni, FAV a KIV.

Vzhledem k mimořádným opatřením proti šíření viru SARS-CoV-2 probíhalo finále podobně jako kvalifikační kolo online.

Po skončení soutěže bylo prostřednictvím Google Meet připraveno vyhlášení výsledků soutěže a prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl pracovník naší katedry Martin Maňák.