Aktuality

Zde budou zveřejňovány aktuální informace a důležitá oznámení k právě probíhajícímu ročníku soutěže.

21.2.2019 10:38 - Průběh soutěže

Soutěž úspěšně probíhá. Zatím pět soutěžících vyřešilo všech šest úloh. Postup do finále je tak stále otevřen a stávající soutěžící s nižším počtem vyřešených úloh mají stále velkou šanci se do finále dostat. I nyní se tak mohou do soutěže úspěšně zapojit noví soutěžící.

Harmonogram PilsProg 2020

Upozornění:

Registrace a účast v soutěži je možná i v průběhu kvalifikace, ale jako celková doba řešení úloh se započítává čas od zahájení kvalifikace (nikoliv registrace!) do úspěšného odevzdání řešení jednotlivých úloh (viz pravidla soutěže).

Po provedené registraci si můžete vyzkoušet připravené ilustrační příklady.

Chcete-li na soutěž upozornit i své spolužáky, můžete si stáhnout informační plakátek a vyvěsit ve vaší škole.

Můžete se rovněž podívat do archivu na průběh předchozích ročníků soutěže.

Máte-li čas, chuť a zájem, je tu ještě další možnost, jak se dozvědět něco více o informatice a jejím studiu u nás - na katedře informatiky a výpočetní techniky.