Základní informace

Vítejte na stránkách soutěže v programování PilsProg. Pokud jste studentem střední školy, zajímáte se o programování, rád soutěžíte a chtěl byste studovat informatiku na VŠ, pak jsou tyto stránky určeny právě Vám.

PilsProg je soutěž v programování pro studenty středních škol starších 15 let. Organizátorem soutěže je katedra informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (KIV FAV ZČU). Cílem soutěžících je vytvoření programů se správnými řešeními co největšího počtu zadaných úloh v co nejkratším čase.

Tato soutěž umožní studentům středních škol, kteří již mají nějaké zkušenosti s programováním, změřit si v soutěži své schopnosti a znalosti se svými podobně zaměřenými kolegy.

Soutěž probíhá ve dvou kolech:

Do kvalifikačního kola (ve vymezeném časovém období) zaregistrovaní jednotlivci řeší a co nejdříve elektronicky odevzdávají svá řešení zadaných úloh. Finálového kola se zúčastní vybraní nejlepší úspěšní řešitelé z kvalifikačního kola, kteří v místě konání (KIV) individuálně řeší v daném časovém limitu zadané úlohy.

Tři nejlepší řešitelé finálového kola budou odměněni věcnými cenami.

PilsProg Lite je oddělené soutěžně-výukové kolo určené pro studenty základních a středních škol starších 15 let. Kolo probíhá, podobně jako kvalifiční kolo hlavní soutěže, vzdáleně. Kolo je koncipováno pro začínající programátory a je hodnoceno i odměňováno samostatně. Úlohy v tomto kole jsou podstatně jednodušší a navíc je k dispozici i online nápověda.

Organizace soutěže

Nejprve si pozorně přečtěte pravidla soutěže. K účasti v soutěži je nutná registrace. Ta umožňuje vytvoření konta s následným zasláním registračního e-mailu na vyplněnou adresu.

Zadání úloh jsou k dispozici v sekci Úlohy. Zadání obsahují popis úlohy, včetně popisů formátu vstupu a výstupu a ilustrační příklad vstupu a výstupu. V řešení budou vstupní údaje načítány ze standardního vstupu a požadované výstupní údaje budou vypisovány na standardní výstup. Soutěžní úlohy (pro Lite, kvalifikační a finálové kolo) jsou v sekci Úlohy k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným soutěžícím, kteří mají v této sekci i možnost odevzdat řešení.

Řešením úlohy je zdrojový soubor v jednom z programovacích jazyků C, C++, Java nebo Pascal (viz pravidla soutěže) splňující požadavky daného zadání. V programech (ani v komentářích) nepoužívejte diakritiku. Zdrojový soubor odevzdáte kliknutím na úlohu, jejíž řešení jste vypracovali.

Odevzdané programy jsou v elektronickém systému automaticky přeloženy, spuštěny a otestovány soubory testovacích dat, kterými se ověří funkčnost programů. Každé odeslané řešení je potom buď "přijato" nebo "odmítnuto". Bližší informace jsou uvedeny v pravidlech soutěže.

V doporučení k soutěži naleznete užitečné rady a návody. Je vhodné si je před začátkem soutěže přečíst, můžete tím snížit počet nesprávných odevzdání.

Po zaregistrování si můžete projít ilustrační úlohy, které jsou určeny pro nácvik postupu při odevzdání řešení úloh. Přečtete si zadání první úlohy, vytvoříte program s vlastním řešením a odevzdáte. Budete-li mít nějaký problém, prohlédnete si zdrojový soubor s řešením této ilustrační úlohy. Tyto zdrojové soubory jsou vytvořeny pro všechny čtyři programovací jazyky soutěže. Další úlohy, rovněž určené pro nácvik práce s validátorem, již můžete řešit samostatně (tentokrát již bez možnosti zobrazení zdrojového kódu řešení této úlohy).

Další informace a odpovědi na některé otázky můžete získat v často kladených dotazech.


Organizace, pravidla a zadávané úlohy soutěže PilsProg jsou založeny na principech fungování a inspirovány archivy úloh těchto soutěží:

  • ACMInternational Collegiate Programming Contest
  • Mezinárodní on-line soutěž v programování na veřejném validátoru, Universidad de Valladolid, Španělsko
  • Středoškolská soutěž v programování ProFIIT, Slovenská technická univerzita v Bratislavě (FIIT STU)